Swelife ATMP project

Diarienummer 2017-02453
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 10 111 838 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi. Cell- och genterapier förväntas leda till stora medicinska genombrott genom att de kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och att de dessutom har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga. Projektets huvudmål är att stimulera och stärka tillväxten inom Sveriges ATMP-sektor, genom att nationellt bygga och tillgängliggöra relaterad kompetens inom processutveckling och kommersiella utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Ökat nationellt kunskapsutbyte och kompetensförstärkning inom utveckling av cell- och genterapier. En breddad och mer tillgänglig kunskapsplattform som hjälper företag och akademiska projekt att utveckla kvalitetssäkrade produkter som kan användas kliniskt. Sverige blir attraktivt som samarbetspartner för internationella akademiska projekt samt som placeringsort för läkemedelsföretagens utvecklings- och produktionsverksamhet inom ATMP.

Planerat upplägg och genomförande

Möten och workshops med experter inom cell- och genterapi för att kartlägga läge och behov. Dessa genomförs under hösten 2017, i nära samarbete med RISE pilotstudie, och resulterar i en handlingsplan för 20182020 som också koordineras med Centre for Advanced Medical Products, CAMP. En första årlig nationell konferens inom ATMP planeras till Q1 2018. Projektet baseras på behoven hos svenska användare (hälso- och sjukvård, akademi och företag), som därför får styra den nationella strategi som ska utarbetas. Nya parters välkomnas och involveras kontinuerligt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.