SWElife Arena

Diarienummer 2015-04045
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 3 197 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

På ett övergripande plan ska SWElife Arena bidra till ökad patientnytta och akademisk, ekonomisk och samhällelig utveckling genom att facilitera och accelerera utveckling av forskningsresultat till praktiska tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

Resultat ökat kunskapsutbyte och ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor ökad kännedom om nationella resurser Göra forskningsresultat mer synliga och mer attraktiva för externa partners Stimulerat kompetensinflöde i projekt Effekter Fler forskningsresultat som adresserar ´unmet medical need´ når patienter och fler attraktiva idéer utvecklas till start-ups eller utvecklas i befintliga företag.

Planerat upplägg och genomförande

Leveranser under 2015 A. Publicera en översikt över nationella resurser på www.swelife.se B. Skapa en juridisk guide som stimulerar samverkan mellan olika parter C. Verka för att utarbeta en ´Best Practise-modell´ för att stödja e-hälsoprojekt D. Skapa ett ramdokument som definierar SWElife Arenamöten - Externa möten som uppfyller kriterierna kan stödjas finansiellt. övriga aktiviteter Dessutom kommer ett antal möten/worshops i syfte att stimulera samverkan och innovation inom life science att arrangeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.