Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swedish Green Datacenter Innovation Challenge

Diarienummer
Koordinator RISE SICS NORTH AB - SICS NORTH SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Under det genomförda förstudieprojektet var målet att utforma en innovationstävling. Vi har utformat en innovationstävling för studenter, och ansökt om medel för att få genomföra denna via genomförandeprojekt. I förstudieprojektet har tävlingens behov definierats samt formulerats, samt ett detaljerat tävlingsupplägg gjorts. Målet med genomförandesprojektet är att genomföra innovationstävlingen och genom den hitta nya miljötekniska innovationer för datacenterindustrin, som utvärderas i testbädden SICS ICE. Vi anser i och med detta att vi uppfyllt projektets mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

En förväntad effekt från förstudien är att vi ska få förtroendet att genomföra den föreslagna innovationstävlingen. Vi hoppas att innovationstävlingen i sig ska resultera i miljötekniska innovationer som kan utvärderas i demoanläggningen SICS ICE, och vidare kommer datacenterindustrin till nytta.

Upplägg och genomförande

Förstudiens upplägg har genomförts i nära samarbete med projektspartners. Stor vikt har lagts vid behovsägarens utmaningar och möjligheter, för att identifiera och utforma en tävling inom miljötekniskt relevant område, som skall vara både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt. Täta projektmöten/workshops med behovsägaren och projektpartners resulterade i att värmeåtervinning från datacenter där alternativa metoder och tillämpningar utforskas, var det lämpligaste inriktningen på tävlingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-03658

Statistik för sidan