Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Swedenflex

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 255 183 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

Målet för förstudien Sweden Flex var att arbeta fram ett förslag på ett nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på Flexibilitet i elsystemet. Förstudien engagerade ett 70-tal aktörer och gick samman med två andra intiativ, SEOS och Energiklivet där vi tillsammans kraftsamlade och skickade in en gemensam ansökan för ett nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på flexibilitet i energisystemet för att accelerera den gröna omställningen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudieprojektet är en ansökan om ett programkontor för ett strategiskt innovationsprogram med fokus på flexibilitet i energisystemet som samlar en bred mängd aktörer som är passionerade för att sig an missionen Säkerställa en inkluderande övergång till ett hållbart, motståndskraftigt och flexibelt elsystem till 2035 som stödjer en nationell ökning av tillgänglig elektricitet med 40 % jämfört med 2023. Den långsiktiga effekten av detta är en tryggare värld där alla har tillgång till den el dom behöver, när dom behöver det, för det dom behöver där dom behöver det.

Upplägg och genomförande

Backcasting användes för att identifiera åtgärder för att nå ett framtida energisystem till 2035. Metoden jämför framtidsvisioner med nuet och identifierar ett ´gap´. Strategier utvecklas genom att analysera hinder och drivkrafter, med fokus på innovation inom policy och internationellt samarbete. Sverige kan leda globalt med anpassade lösningar. Frågor för olika systemsteg - elöverföring, energigemenskaper, medborgare och samhälle - utforskar behov och påverkansfaktorer för resiliens och tvärsektoriellt arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03698

Statistik för sidan