Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden on the Go 2.0

Diarienummer
Koordinator CHAMBER TRADE SWEDEN
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har inneburit att vi utvecklat och testat värdeerbjudandet och affärsmodellen för Sweden on the Go (www.swedenonthego.se) tillsammans med partners, internationella konsulter och företag för att underlätta för små och medelstora företag att hitta den expertis de behöver för att expandera internationellt. Vi har också förbättrat tekniken bakom den digitala plattformen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till att värdeerbjudandet för företag, internationella konsulter och samarbetspartners förbättrats. 50 nya kvalitetssäkrade internationella konsulter har rekryterats till plattformen, matchningar mellan konsulter och företag har genomförts, aktiviteter har genomförts med partners, den digitala plattformen har förbättrats tekniskt. Förväntad effekt är att SME hittar den konsultexpertis de behöver och inspireras att satsa internationellt, samt att plattformen blir ett verktyg för företagsorganisationer såväl som statliga aktörer.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har byggt på följande arbetspaket: 1) Utveckling och test värdeerbjudandet och matchningstjänsten för företagskunden och den internationella konsulten, bl.a. tillsammans med partners; 2) Utveckling av partnersamarbeten med utvalda företagsorganisationer och andra aktörer inklusive några statliga; 3) Teknisk utveckling av webbplattformen; 4) Utveckling och test av affärsmodellen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2018

Diarienummer 2018-00156

Statistik för sidan