Sweden 4 Platooning

Diarienummer 2016-04233
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 4 587 677 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Syfte och mål

Öka forsknings- och innovationskapaciteten i Sverige genom forskning om samordnad platooning och hur funktionssäkerhet bör tillämpas på kooperativa system, samtidigt som samarbetet mellan näringsliv, universitet och institut främjas. I TSAF programmet ingår områden inom Säkerhet och Automatiseringskoncept 2, Det förutseende och uppkopplade fordonet, i projektet: - Säkerhetsstudier av nya fordons- och transportlösningar - Studier av förare och samspel mellan förare - fordon infrastruktur - Forskning om HMI - Kooperativa system - Semiautomatiserade fordon i trafik

Förväntade effekter och resultat

- Skapa en standardiserad platooningapplikation för olika märken - Öka kunskap om behov och ekonomiska värden för olika platooningrelaterade tjänster, t.ex. mekanismer för bildandet av en platoon - Bygga kunskap om hur man väljer affärsmodell för en platooningapplikation - Genomföra en pilotstudie med CACC (endast longitudinell styrning) tillsammans med ett åkeri - Genomföra en demonstration av platooning med lateral och longitudinell styrning av fordon från olika tillverkare - Framtagning av koncept för Funktionell Säkerhet - En doktorsavhandling - En licentiatavhandling

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan sex parter: Scania CV AB, Volvo Technology Corporation, SICS Swedish ICT, Kungliga Tekniska Högskolan, Schenker AB och Trafikverket. Projektet startar i januari 2017 och planeras vara klart i december 2019. Det består av 8 olika arbetspaket: AP1: Projektledning AP2: Användarfall och säker kooperativ funktionalitet AP3: Fordonsfunktionalitet AP4: Off-board funktionalitet AP5: Pilottest och utvärdering AP6: Demonstration autonom kontrolleras AP7: Affärsmodeller för platooning AP8: Information- och resultatspridning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.