Sveriges position i globala värdekedjor

Diarienummer 2017-05382
Koordinator Lunds universitet - University of Lund, CIRCLE.
Bidrag från Vinnova 16 515 734 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Ansökan presenterar ett genomarbetat förslag för utvecklingen av en strategisk kunskapsplattform som syftar till att studera utvecklingen av globala företags roll i det svenska innovationssystemet under de senaste 20 åren. Ansökan har förutsättningar att kraftigt höja kunskaperna om globala företags direkta och indirekta bidrag till förnyelse och värdeskapande i svenskt näringsliv.

Förväntade effekter och resultat

Utöver företagens verksamhet i Sverige kommer även deras roll i de globala koncernernas totala verksamhet med fokus på innovationsrelaterade aspekter att belysas. Dessutom kommer sökanden att utveckla samverkan med andra relevanta analytiker i Sverige och utomlands. Förväntas plattformen även tjäna som mötesplats för och organisering av kunskapsutbyte med personer och organisationer som är direkt involverade i policyprocesser inom innovationspolitik och andra politikområden som kan påverka globala företags bidrag till utvecklingen av det svenska innovationssystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper i tre år från december 2017 till december 2020. Finansieringen från Vinnova är hittills begränsad till år 2017 och 2018. Den 31 maj 2018 kommer en mer utvecklad projektplan att skickas till Vinnova och det kommer vara avgörande för att bedöma huruvida projektet kommer att finansieras även för år 2019 och 2020. Projektet omfattar framstegsrapporter var sjätte månad. Dessutom kommer projektet i november 2019 att lägga fram en detaljerad rapport om det arbete som hittills utförts och en uppdaterad projektplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.