Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenska överallt: SFI med språkbad

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att med mobilkommunikation och dataanalys verka för höjda studieresultat inom svenska för invandrare (SFI) samt asylsvenska för asylsökande. Lösningarna som tas fram i projektet möjliggör intensivare språkinlärning och ger stöd för integration. SFIs schemalagda undervisning kompletteras med studier utanför klassrummet och systemet främjar individanpassning och effektivitet i den lärarledda undervisningen. Projektet har ansatt tio resultatmål för steg 1 varav sju är uppfyllda och återstående tre är påbörjade men inte fullständigt adresserade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi ska utveckla en plattform med applikationer och tjänster som tydligt svarar mot trängande behov inom SFI-utbildning och för integration. Vi har verifierat behoven med lärare, studenterna och utbildningsorganisatörer. Vi engagerar fler kvinnor i projektet för steg 2. Vi fördjupar samarbetet med våra projektparter och de företag och organisationer som vi fått kontakt med under steg 1. Vi har specificerat fem testmiljöer för språkbad i steg 2.

Upplägg och genomförande

Vi har hållit fyra endags workshops enligt projektplanen. En workshop hölls hos AlphaCE med SFI-studenter och -lärare. Extra workshop om dataanalys och stöd för uppföljning av studenter och utbildning tillsammans med Scoolia, AlphaCE och Gavagai. Enskilda möten med Västerås stad, SLL, Nobelmuseum, Scoolia, SICS och Gavagai. Möte med ansvarig för Asylsvenska på Folkuniversitetet och deltagit i ett lektionspass. Slutseminarium den 22 november med projektparter, nya samarbetsparter och medverkande i referensgruppen för steg 2 samt övriga kontakter vi etablerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00508

Statistik för sidan