Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svensk systemintegration i Dalian

Diarienummer
Koordinator TechMarket Sweden AB - Teknikmarknad
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att lansera svensk teknik i nya systemlösningar på stora tillväxtmarknader för att tillgodose marknadsbehov som nödvändigtvis inte existerar på den svenska marknaden. Projektets mål är att hitta arbetsätt som möjliggör en kommersiell fortsättning för parterna. Uppfyllelse: Samtliga föreslagna teknikområden har bibehållits under steg A. Dialogen mellan de åtta parterna har stärkt nyttan av de föreslagna systemintegrationerna. Sannolikt kommer ytterligare teknikleverantörer att involveras i projektet som en följd av den iterativa utvecklingsformen.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och effekter i teknikområden (Teknikhuset förkortas TH nedan) Utfall: Energi - Fasadintegrerade solfångare installerade i TH. Mineralprover i stadsdelen analyserade på KTH påvisar förutsättningar för kyla/värmelagring i borrhål. återanvändning av vatten - Biologisk fettavskiljning och oxidationsteknik installerad i TH. Fältförsök med bärgning av sediment i dammar genomförda. Drickbart vatten - Cirkulationsavdödning installerad på TH. Analyser av vatten från Dalian påvisar ej tungmetaller. Intervjuer påvisar växande intresse för drickbart kranvatten i Kina.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har hanterats enligt plan. Den bärande strukturen är Triple Helix och utvecklingsbasen är två utvecklingsbyggnader, i Sverige och i Kina. Utvecklingsbyggnaderna har visat sig vara av större vikt än vad projektledningen ursprungligen bedömde. Vid projektstarten betraktades utvecklingsbyggnaderna som den fysiska platsen för tekniktester och FoU. Alltmer framtonar nu utvecklingsbyggnaderna även som en samlande kraft, också för grupper utanför projektet. Vår övertygelse är att denna fysiska miljö stimulerar och accelererar utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03135

Statistik för sidan