Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Svensk konkurrenseffektiv produktion av solcellskisel genom ny raffineringsprocess

Diarienummer
Koordinator SiCell AB - Sicell AB, Fagersta
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Övergripande mål för hela projektet är att starta en konkurrenskraftig produktion av rent kisel för solceller genom att utveckla en ny teknik för det viktiga raffineringssteget.Projektet kan bidra till att uppfylla de av riksdagen fastställda målen om 100% förnybar energiproduktion senast år 2035 och fossilfritt Sverige år 2040. Etappmål för aktuell fas har varit att ta fram ett underlag för för fortsatt finansiering

Resultat och förväntade effekter

Resultat är att vi stärkt kunskapen om marknaden och konkurrenter samt genomfört ytterligare ett steg för att verifiera den tekniska idéns genomförbarhet. Vi har en realistisk plan för utvecklingsinsatsen och uppbyggandet av en demoanläggning som förväntas få ett positivt kassaflöde. Tillväxten kan sedan ske organiskt i egen regi eller i samarbete med större företag.

Upplägg och genomförande

Genom studier i litteraturen och annan skriftlig information samt utvidgning av vårt nätverk av personliga kontakter inom området har vi tagit fram kunskap om marknaden och konkurrenter i enlighet med målsättningen Sverige har stora förutsättningar att bli en aktör i världens energiomställning genom att bygga produktionskapacitet av solcellskisel inom landet. Råvaror, tekniskt kunnande och väl lämpad industriell struktur finns.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00235

Statistik för sidan