Svensk energieffektiv hårdvara inom elektroniksystem

Diarienummer 2012-01956
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Avd IMEGO
Bidrag från Vinnova 295 700 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att stärka svensk elektronikindustri och därigenom stärka svensk industri. Elektronik ingår i ´allt´ och utgör en fundamental tillväxtfaktor i så gott som alla verksamheter. Genom kartläggning, djupintervjuer, enkäter och workshops har vi med bred förankring tagit inunderlag för att göra en analys av elektronikindustrins betydelse och hur den kan stärkas. Genom samgående av sju agendor till ´Smartare Elektroniksystem för Sverige´ och kontakter med näraliggande agendor har vi lagt grund för kraftsamling av elektronikindustrin och fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Samarbete har etablerats mellan sju agendor i en gemensam: ´Smartare Elektroniksystem för Sverige´ som omfattar totalt sju agendor inom området elektronikhårdvara. Samarbete har tagit tid att etablera då det inneburit en längre startsträcka för att samordna de sju agendorna. En samverkansplattform har skapats vilket i sig är ett värdefullt resultat inför framtiden. En kraftsamlande agenda och en SIO ansökan i december 2013 är målet.

Upplägg och genomförande

Samverkan har inneburit ett nära samarbete med de olika ingående agendornas ingående nätverk. Den genomförda kartläggnigen via workshops, branschkartläggning, djupintervjuer och webenkät har lagt grunden för den pågående analysen av svensk elektronikhårdvara. Analysen kommer att sammanställas och kommuniceras inför det fortsatta arbetet som skall leda till en SIO ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.