Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna

Diarienummer
Koordinator ID.FÖR SVENSK-AMERIKANSKA ENTREPRENÖRSDAG I GBG
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01480

Statistik för sidan