Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna

Diarienummer
Koordinator ID.FÖR SVENSK-AMERIKANSKA ENTREPRENÖRSDAG I GBG
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2010
Status Avslutat