Swedish-American Entrpreunerial Days

Reference number
Coordinator ID.FÖR SVENSK-AMERIKANSKA ENTREPRENÖRSDAG I GBG
Funding from Vinnova SEK 0
Project duration June 2010 - November 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01480

Page statistics