Svartsö

Diarienummer 2017-05042
Koordinator Harvest Moon AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018 - utlysning

Syfte och mål

I ett tidigare projekt finansierat av Bygginnovationen undersöktes den kommersiella potentialen för en dehydreringstoalett och designskisser på denna togs fram. Dessa skisser ligger till grund för vidareutveckling och tillverkning av en designprototyp i detta projekt. Målet är att använda prototypen för diskussion avseende integration i byggnader samt utvärdering av formgivning. Projektet är ett steg i Harvest Moons långsiktiga mål att skapa ett skalbart torrt toalettsystem som sluter kretsloppet av näring från humanavfall i samhället.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: - Framtagning av fysisk designprototyp - Vidareutveckling av teknik samt kravställning på produkten - Fördjupad analys av den ekonomiska nyttan och prisbilden för den enskilde konsumenten - Fördjupad analys av produktens kommersiella potential Effekt: Vi vill genom detta projekt öka vår kunskap om hur toaletten skall utformas för att framgångsrikt integreras i hemmiljö samt påvisa möjligheten med ett nytt sanitetsystem som sluter kretsloppet av näringsämnen och använder humanavfall som en resurs.

Planerat upplägg och genomförande

En designprototyp kommer utvecklas av Harvest Moon. Prototypen kommer att utvärderas i workshops tillsammans med fastighetsutvecklare, arkitekter, VA-bolag och andra aktörer inom samhällsbyggnad för att förtydliga kravställning på produkten samt skapa ökad förståelse för produktens användningsområden. Kostnads- och intäktsanalyser kommer att göras parallellt med framtagande av designprototyp. Fokus kommer även läggas på fördjupad marknadsanalys och vidareutveckling av immaterialrättsliga skydd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.