Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svartsö

Diarienummer
Koordinator Harvest Moon AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018

Syfte och mål

I projektet utvecklades en designprototyp i full skala av en urindehydreringstoalett för fritidshus. Målet var att använda prototypen för att diskutera integration av lösningen i byggnader samt utvärdera formgivningen. Värdefull information kring form och funktion har inhämtats och tydliga behov av nya bättre lösningar för fritidshus har påvisats. Projektet har bidragit till avgörande steg för att nå Harvest Moons långsiktiga mål: att skapa ett skalbart torrt toalettsystem.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har kravställning på dehydreringstoaletten vidareutvecklats och en prototyp tagits fram baserat på information från potentiella kunder & sakkunniga. Projektet har lett till att hantering av avfallet vidareutvecklats och förbättrats samt möjliggjort utvärdering av den kommersiella potentialen och initiala kostnadsberäkningar på produkten. Förutom fritidshus har ytterligare potential för lösningen identifierats såsom möjligheten att frigöra mer mark för bebyggelse samt nyttja temporära bygglov genom kostnads- och tidsbesparingar för byggnation av avlopp.

Upplägg och genomförande

5 workshops har hållits med VA-bolag, arkitekter och forskare för utvärdering och kravställning på produkten. I projektet har produktutveckling skett parallellt med informationsinhämtning vilket gjort att slutsatser från workshopar och research har kunnat integreras i konceptet. Under projektet har vi gått från en fristående lösning till en lösning för inbyggnad som kan anpassas efter miljö & kundbehov (material, pris, storlek mm). Projektet har möjliggjort fördjupad marknadsanalys, initiala kostnadsberäkningar samt strategiska diskussioner avseende IP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-05042

Statistik för sidan