Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sustainable Electronics for Detection of Health Status of Horses and Production Animals

Diarienummer
Koordinator STABLESURE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Vi upplever att vi har uppnått vårt syfte och mål med projektet genom att i samarbete med SLU och KTH utreda förutsättningar för a) skapa en gemensam plattform för gemensamma synergier i en gemensam innovationsmiljö och b) specifikt genomföra en förstudie av nödvändigt arbete för att få en innovativ kommersiell produkt för att mäta rörelse, puls och temperatur hos hästar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har uppnått bra resultat gällande utforskandet av en innovationsmiljö vilket har lett till att det nu har skapats ett större konsortium med inriktning på uppkopplad djurhälsa. Mycket goda resultat har också nåtts runt att specifikt analysera hälsostatus hos hästar och verifiering har skett mot redan etablerade mätmetoder. Flera tillämpningsområden har identifierats för kommande kommersiella produkter och tjänster.

Upplägg och genomförande

Gällande innovationsmiljön så har vi arbetat med en aktörundersökning som gett stor insikt i vilka potentiella medlemmar som skall vara med för att öka möjligheterna till positiva samarbeten och ett effektivt konsortium. Förberedande dialog med SLU och KTH innan mätningar följdes sedan upp med faktisk datainsamling på SLU i Uppsala. Mätserierna har sedan analyserats av KTH och SLU som kunnat ge validering av resultat mot andra metoder och gett ytterligare applikationsområden för vidare produktutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04551

Statistik för sidan