Suspensionssprutning av nanomaterial - En ny tillverkningsprocess för att minska miljöpåverkan

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att forska fram applikationsfärdiga värmebarriär och korrosionsbeständiga beläggningar som signifikant förbättrar state-of-art idag. Projektets mål bedöms vara uppfyllda. Resultaten från projektet har publicerats vid ett antal tillfällen vid konferenser, seminarier eller i vetenskapliga tidskrifter. Projektet har genomförts i nära samverkan med utbildningen. Fyra projektarbeten och två examensarbeten har genomförts. Resultaten från projektet ingår till del i två doktorandarbeten och har bidragit till en docentur.

Resultat och förväntade effekter

Fem beläggningar har utvecklats inom projektet, som alla visade bättre funktionella egenskaper än state-of-art idag. Projektets industriella partners har påbörjat implementering av resultaten. Ett Vinnovaprojekt (Vinn-Verifiering) för att kommersialisera resultaten har startats. Samarbete har etablerats både nationellt och internationellt och kommer att vidareutvecklas i uppföljningsprojekt. Projektet har lett till ytterligare två spin-off-projekt och tre planerade.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av fem huvudaktiviteter AP 1 Teknisk kravspecifikation och material utveckling AP 2 Provsprutning AP 3 Preliminär utvärdering och modell utveckling AP 4 Utvärdering av specifika egenskaper och process fönster AP 5 Industrialisering och spridning av forskningsresultat. Projektets både genomföring och resultat visade att både sekvensen och längden på arbetspaket var lämpligt planerade och dimensionerade. De forskningsfrågorna som formulerades och definierades i projektförslaget har varit aktuella under hela projektets längd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.