Suspensionssprutning av nanomaterial - En ny tillverkningsprocess för att minska miljöpåverkan

Diarienummer 2011-03426
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att forska fram applikationsfärdiga värmebarriär och korrosionsbeständiga beläggningar som signifikant förbättrar state-of-art idag. Projektets mål bedöms vara uppfyllda. Resultaten från projektet har publicerats vid ett antal tillfällen vid konferenser, seminarier eller i vetenskapliga tidskrifter. Projektet har genomförts i nära samverkan med utbildningen. Fyra projektarbeten och två examensarbeten har genomförts. Resultaten från projektet ingår till del i två doktorandarbeten och har bidragit till en docentur.

Resultat och förväntade effekter

Fem beläggningar har utvecklats inom projektet, som alla visade bättre funktionella egenskaper än state-of-art idag. Projektets industriella partners har påbörjat implementering av resultaten. Ett Vinnovaprojekt (Vinn-Verifiering) för att kommersialisera resultaten har startats. Samarbete har etablerats både nationellt och internationellt och kommer att vidareutvecklas i uppföljningsprojekt. Projektet har lett till ytterligare två spin-off-projekt och tre planerade.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av fem huvudaktiviteter AP 1 Teknisk kravspecifikation och material utveckling AP 2 Provsprutning AP 3 Preliminär utvärdering och modell utveckling AP 4 Utvärdering av specifika egenskaper och process fönster AP 5 Industrialisering och spridning av forskningsresultat. Projektets både genomföring och resultat visade att både sekvensen och längden på arbetspaket var lämpligt planerade och dimensionerade. De forskningsfrågorna som formulerades och definierades i projektförslaget har varit aktuella under hela projektets längd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.