Supporting secure behavior using ContextBased MicroTraining

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019

Syfte och mål

Projektet bygger på tidigare forskning kring användbar säkerhet och syftar till att etablera ett internationellt konsortium som tillsamans ska ansöka om ett Horizon 2020 projekt. Det tilltänkta projektet ämnar kartlägga situationer där användare behöver fatta säkerhetsrelaterade beslut. För dessa situationer ska processer och metoder för att stödja användaren i dennes beslutsfattande utvecklas. Framförallt kommer beslutsstöd i stunden med hjälp av ramverket ContextBased MicroTraining att beforskas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas uppnå följande mål: * Etablera ett internationellt forskningssammarbete * Kartläggning av situationer där användare tar säkerhetsrelaterade beslut * Kartläggning av förutsättningar för att tekniskt identifiera dessa situationer och implementera CBMT som ett webbläsarplug-in

Planerat upplägg och genomförande

Mål ett kommer att uppnås genom besök hos möjliga internationella partners och deltagande i relevanta internatinnella forskningskonferenser. Projektet kommer avslutas med en digital konferens för de parter som är intresserade av att arbeta med en Horizon2020 ansökan. Mål två och tre kommer genomföras som pilotstudier där vi kommer inkludera näringslivsaktörer för att säkerställa att vi möter näringslivets behov. Vi kommer även att genomföra en litteraturstudie för att validera att vår forskning är unik, samt en genomförbarhetsstudie för att validera att vår lösning är möjlig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 november 2019

Diarienummer 2019-05021

Statistik för sidan