Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SUPERB: Smart, Upgradable, Portable, Expressive, Real-time Box making any musical instrument smart

Diarienummer
Koordinator MODERN ANCIENT INSTRUMENTS NETWORKED AB - MIND Music Labs c/o THINGs coworking space, Johanneshov
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet uppfylldes, vilket var att är att genomföra en förstudie av de tekniska, kommersiella och ekonomiska aspekterna för SUPERB, en ”Internet of Things”-enhet som gör alla musikinstrument smarta. SUPERB baseras på ett banbrytande operativsystem från MIND, en plattform för ljudapplikationer optimerad för inbyggda system. Denna innovation erbjuder både B2B- och B2C möjligheter där potentiella kunder är både professionella musiker, hemmamusiker (B2C), samt företag som arbetar med ljudapplikationer (B2B).

Resultat och förväntade effekter

Studien förväntas resultera i en affärsplan som kommer ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetetoch marknadsföringsstrategi.

Upplägg och genomförande

Dessa aktiviteter genomfördes: Tekniskt genomförbarhet [månad 1-3]: Teknisk riskanalys, genomgång av existerande teknisk infrastruktur. Analys av skalbarhet i produktion.Marknadsanalys [månad 2-4]: Genomgång av marknaden och existerande konkurrenter. Riskanalys med avseende på marknaden. Förberedande av marknadsföringsstrategi. Ekonomisk genomförbarhet [månad 3-5]: Identifiering av kapitalkrav och ekonomiska resurser. Uppskattning av kostnader för material och produktion. Uppskattning av vinst och kassaflöde. Ekonomiska risker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02335

Statistik för sidan