Substance and material flows for environmental information in society

Diarienummer 2009-01148
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 1 714 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juni 2013
Status Genomfört