Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Substance and material flows for environmental information in society

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 1 714 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01148

Statistik för sidan