Substance and material flows for environmental information in society

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Funding from Vinnova SEK 1 714 000
Project duration September 2009 - June 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01148

Page statistics