Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal

Diarienummer 2018-02427
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
Bidrag från Vinnova 116 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta