Styrning av industriella processer inom skog och bioenergi baserat på MPC med greybox modeller

Diarienummer 2015-02414
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 1 194 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2015

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har uppfyllts i följande avseenden: 1.Greybox-MPC har demonstrerats på två industriella processer: kartongtillverkning och bioetanoltillverkning. Realtidssensorer har använts för att följa processerna. Fysikaliska modeller har använts i MPC. 2.Greybox-MPC med realtidssensorer kan användas på snarlika sätt i två tekniskt olika kontinuerliga industriella processer. 3.Greybox-MPC har visats ha goda förutsättningar att leda till väsentliga kostnadsbesparingar om den tas i bruk för kontinuerlig drift i de båda processerna.

Resultat och förväntade effekter

Väsentliga resultat och förväntade effekter är: 1.Med stegsvar och produktionsdata har greybox-MPC lösningar visats fungera. 2.Med labbskaleförsök har greybox MPC demonstrerats i labbskala. 3.De förväntade kostnadsbesparingarna har delvis visats och troliggjorts. 4.Två korta tekniskt-vetenskapliga manuskript har sammanställts från resultaten.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har följts som planerat: Objektorienterad programvara (Wolfram SystemModeler) har använts för att bygga generella överförbara greybox-MPC lösningar som är tillämpbara på processerna. Greybox MPC har utvecklats i den industriella fabriksmiljön (Iggesund) respektive i mycket nära kontakt med bioprocessfabriken (Agroetanol) Tidigare oprövad sensorteknik har testats med MPC-lösning i labbmiljö och lett till fortsatt implementering i fabrik (Agroetanol)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.