Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Styrning av distorsioner vid lasersvetsning av ultrahöghållfasta stål (LaserLight)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 7 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-03656_publik_SV.pdf (pdf, 2058 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvecklat beredningsmetoder för minimering av distorsioner vid lasersvetsning av olika ståltyper inklusive UHSS. Tre typer av verktyg har tagits fram baserade på FE simulering av olika komplexitetsgrad. De mest komplexa simuleringarna visar naturligt nog den bästa överensstämmelsen med verifierande experiment. Olika metoder att minska distorsioner vid lasersvetsning har studerats. De mest effektiv är att minska sträckenergin genom att öka lasersvetshastighet eller stich-svetsa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effektiva simuleringsverktyg har tagits fram prediktering av distorsioner vid lasersvetsning. De visar god överensstämmelse med verifierande försök. Metoder har också tagits fram för att minska distorsioner genom lämplig process-styrning. Sammanlagt innebär dessa resultat att det är möjligt att använda en hög andel lasersvets för att sammanfoga karosser. Detta är ett viktigt bidrag för att erhålla lätta karosser. Med hjälp av de nya simuleringsmetoderna kan beredning utföras betydligt snabbare än med konventionella metoder baserade på trial-and-error.

Upplägg och genomförande

I projektet har tre simuleringsmetoder utvecklats och samtidigt verifierande försök utförts. Försöken har utförts på idealiserade typfall och på verkliga A-stolpar från en Volvo personbil. Verkliga distorsioner har jämförts med simuleringarna och deras tillförlitlighet har kunnat klassas. På de idealiserade typfallen har olika metoder provats att minska distorsioner och ett antal vägar har fastställts att åstadkomma detta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03656

Statistik för sidan