Studie av emissioner vid förbränning av deponigas med varierande gassammansättning

Diarienummer 2014-02282
Koordinator CLEANERGY AB
Bidrag från Vinnova 1 961 300 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmålet med projektet har varit att kartlägga emissioners samt verkningsgrads påverkan av varierande gassammansättning vid förbränning av deponigas. Detta mål har förverkligats i forma av testerna man utförde på Chalmers. För att förverkliga huvudmålet har man kartlagt samt mätt olika gasblandningarna som produceras i olika typer av deponier. Detta mål har förverkligats genom en rapport utgiven av LTU samt en rapport utgiven av Cleanergy. Det numeriska arbetet har resulterat en välfungerande metod för CFD beräkningar tillsammans med en metod för att ta fram kinetik scheman.

Resultat och förväntade effekter

I detta forskningsprojekt fick vi ett mycket positivt utfall, både när det gäller olika gassamansättningar från olika typer av deponier men även en förståelse för vad GasBox motorn klarar av att bränna och levererar. Vidare så har validering av 3D CFD beräkningar tillsammans med en fungerande metod för att ta fram nya kinetik scheman tagits fram för olika gasblandningar. Cleanergy stärkte ytterligare sitt samarbeten med europeiska universitet (Belgien, Sverige) och institutioner här i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan CTH, LTU och Cleanergy. Projektledningen och sammanhållningen har utförts av Cleanergy. AP 2 har utförts av en professor i LTU samt en servicetekniker inom Cleanergy. AP3 har utförts på avdelningen för strömningslära i CTH där en postdoc arbetat med uppdraget. CFD modelleringen i AP4 har utförts av Cleanergy. Avslutningsvis har AP5 utförts i avdelningen för förbränningslära i CTH där själva arbetat utfördes av fyra studenter, en doktorand samt en forskningsingenjör. Till detta har en del tekniker från företaget Cleanergy varit med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.