STS forum 2017, Kyoto, Japan

Diarienummer 2017-03426
Koordinator Linköpings universitet - Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Jag var nominerad av SSF att delta i STS Forum 1-3 oktober 2017 samt nätverksaktiviteter för framtidens forskningsledare 30 september 2017, Kyoto, Japan.

Resultat och förväntade effekter

Mötet gav mig möjlighet att diskutera ingående med forskare, företagsledare och politiker både de utmaningar som mänskligheten står inför samt möjligheter att mötas dessa genom forskning och teknisk utveckling.

Upplägg och genomförande

STS forum är en unik arena för dialog mellan forskare, företagsledare och politiker där alla (och kanske speciellt unga forskare) får stora möjligheter att aktivt delta i och bidra till de diskussioner som förs.

Externa länkar

http://www.stsforum.org/annual_meeting/annual-meeting-2017/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.