Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STS forum 2017, Kyoto, Japan

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Jag var nominerad av SSF att delta i STS Forum 1-3 oktober 2017 samt nätverksaktiviteter för framtidens forskningsledare 30 september 2017, Kyoto, Japan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mötet gav mig möjlighet att diskutera ingående med forskare, företagsledare och politiker både de utmaningar som mänskligheten står inför samt möjligheter att mötas dessa genom forskning och teknisk utveckling.

Upplägg och genomförande

STS forum är en unik arena för dialog mellan forskare, företagsledare och politiker där alla (och kanske speciellt unga forskare) får stora möjligheter att aktivt delta i och bidra till de diskussioner som förs.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 juli 2017

Diarienummer 2017-03426

Statistik för sidan