Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development (StreaMod)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 81000
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-04726sv.pdf (pdf, 306 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka produktivitet och robusthet inom tillverkande industri genom utökad användning av faktabaserade simuleringar och optimeringar. Detta har uppnåtts genom att integrera verktyg för hantering och analys av indata (GDM Tool) med simulering och optimering av produktionsflöden (FACTS Analyzer). Tidsåtgången från fråga till faktabaserat svar vid utveckling av produktionsflöden har reducerats till bara några minuter i miljöer där det finns fungerande produktionsnära IT-system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Integrationen av datahanteringssystem, simuleringsmjukvaror och optimeringsalgoritmer har visats sig ökad throughput i befintlig produktion men också möjliggöra utökad användning av virtuella verktyg i beredningsfaser. Detta leder i sin tur till kortare utvecklingstider för nya produktionssystem och produkter. Projektet har också bidragit till ökad förståelse och konkreta förbättringar i processerna kring att samla in och kvalitetssäkra produktionsdata. Detta i sin tur ökar kvalitén både i simuleringar och direkt data-drivna analyser.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan industri och akademi med fokus på fallstudier hos de medverkande industriella parterna. Upplägget har resulterat i att arbetet varit behovsstyrt och inriktat mot att generera konkreta industriella demonstratorer såväl som generaliserbara akademiska resultat, exempelvis journalartiklar, konferensbidrag, examensarbeten och en licentiatuppsats. Resultatspridning har också gjorts genom publika filmer och utveckling av mjukvara som kan användas open source och på konsultbasis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2013-04726

Statistik för sidan