StratMet Etapp 2

Diarienummer 2016-03481
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka svenskt deltagande i arbete europeiska forskningsaktiviteter rörande det Strategiska Innovationsprogrammet ´Metalliska Material´ både strategiskt och på projektnivå. Huvudfokus ligger på Horizon 2020 men även RFCS, EIT-Raw Materials och närliggande initiativ inkluderas för att ge en helhetsbild. Den bidrar därmed till att snabbare nå målen inom de sju stegen i den strategiska agendan ´Nationell samling kring metalliska material´

Förväntade effekter och resultat

Projektet resultat förväntas bli en ständigt uppdaterad överblick över europeisk forskning om metalliska material, effektiv informationsutbyte om europeiska forskningsaktiviteter mellan innovationsområdets aktörer i Sverige och påverkan på inriktning på utlysningar och insikter i ansökningsprocesser. Den förväntade effekten är att svenska aktörer blir mer engagerade och framgångsrika deltagare i europeiska samarbeten rörande metalliska material.

Planerat upplägg och genomförande

Arbete omfattar bevakning och påverkan via ESTEP, SPIRE, EMIRI. EuMAT, EFFRA, EIT-Raw Materials, RFCS, Metallurgy Europé and Eurofer. Ett tydligt fokus läggs på informationsspridning i Sverige, med bildande av tre olika svenska referensgrupper, inbjudna talare på programkonferenser, resebidrag för deltagande i brokerage events samt informationsspridning via agendarådet och projektstöd.

Externa länkar

www.metalliskamaterial.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.