Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

StratMet Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 992 327 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är kopplat till SIP Metalliska Material och syftar till att öka svenskt deltagande i arbete rörande metalliska material på den europeiska arenan, både strategiskt och på projektnivå. Detta för att snabbare nå målen inom de sju stegen i den strategiska agendan ´Nationell samling kring metalliska material´. En närvaro på europeiska arenor har uppnått inom bl.a. ESTEP och SPIRE och det har varit möjligt att påverka utlysningar. Ett speciellt focus har varit att inkludera svenska intressen inom initativet Low carbon steelmaking riktat mot Horizon Europe

Resultat och förväntade effekter

Projektet resultat är en bra överblick över europeisk forskning och påverkanskanaler om metalliska material, effektivt informationsutbyte bland innovationsområdets representanter, ökad svensk synlighet i den europeiska arenan samt påverkan på inriktning på utlysningar och insikter i ansökningsprocesser. En väsentlig del av arbetet har varit informationsspridning och påverkan i Sverige informationsspridning och påverkan i Sverige för att öka engagemang i europeiska aktiviteter hos svenska aktörer.

Upplägg och genomförande

Arbetet har omfattat aktiviteter för informationsinhämtning, påverkan och informationsspridning inom innovationsområdet. Talare har bjudits in till de årliga programkonferenserna för att belysa europeisk forskning inom metalliska material.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03481

Statistik för sidan