StratMet Etapp 2

Diarienummer 2016-03481
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka svenskt deltagande i arbete europeiska forskningsaktiviteter rörande det Strategiska Innovationsprogrammet ´Metalliska Material´ både strategiskt och på projektnivå. Huvudfokus ligger på Horizon 2020 men även RFCS, EIT-Raw Materials och närliggande initiativ inkluderas för att ge en helhetsbild. Den bidrar därmed till att snabbare nå målen inom de sju stegen i den strategiska agendan ´Nationell samling kring metalliska material´

Förväntade effekter och resultat

Projektet resultat förväntas bli en ständigt uppdaterad överblick över europeisk forskning om metalliska material, effektiv informationsutbyte om europeiska forskningsaktiviteter mellan innovationsområdets aktörer i Sverige och påverkan på inriktning på utlysningar och insikter i ansökningsprocesser. Den förväntade effekten är att svenska aktörer blir mer engagerade och framgångsrika deltagare i europeiska samarbeten rörande metalliska material.

Planerat upplägg och genomförande

Arbete omfattar bevakning och påverkan via ESTEP, SPIRE, EMIRI. EuMAT, EFFRA, EIT-Raw Materials, RFCS, Metallurgy Europé and Eurofer. Ett tydligt fokus läggs på informationsspridning i Sverige, med bildande av tre olika svenska referensgrupper, inbjudna talare på programkonferenser, resebidrag för deltagande i brokerage events samt informationsspridning via agendarådet och projektstöd.

Externa länkar

www.metalliskamaterial.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.