StratMet - Strategisk påverkansplattform för Metalliska Material

Diarienummer 2013-05469
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är kopplat till det Strategiska Innovationsområdet ´Metalliska Material´ och syftade till att öka svenskt deltagande i arbete rörande metalliska material inom Horizon 2020, både strategiskt och på projektnivå. Detta för att snabbare nå målen inom de sju stegen i den strategiska agendan ´Nationell samling kring metalliska material´. En närvaro på europeiska arenor har uppnått inom bl.a. ESTEP och SPIRE och det har varit möjligt att påverkats utlysningar för att inkludera förhållanden relevanta för Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resultat är en ständigt uppdaterad överblick över europeisk forskning om metalliska material, en strategisk karta över påverkanskanaler, effektivt informationsutbyte bland innovationsområdets representanter, ökad svensk synlighet i den europeiska arenan samt påverkan på inriktning på utlysningar och insikter i ansökningsprocesser. Under arbetets gång har fokus skiftat mer mot informationsspridning och påverkan i Sverige för att öka engagemang i europeiska aktiviteter hos svenska aktörer.

Upplägg och genomförande

Arbetet har omfattar inventering av påverkanskanaler, deltagande i ca. 50 aktiviteter för informationsinhämtning, varav ca. 20 med påverkansmöjligheter, och ett 30-tal aktiviteter för informationsspridning. Dessutom har talare bjudits in till de årliga programkonferenserna, www.metalliskamaterial.se använts som informationskanal och initiativ tagits till en samverkansgrupp med närliggande påverkansplattformar

Externa länkar

www.metalliskamaterial.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.