Strategiskt projekt IOT Sverige

Diarienummer
Koordinator FUTURE TRANSPARENT AB
Bidrag från Vinnova 926 200 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Styrelsen för det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige hade identifierat ett behov av att skärpa programmets fokus för att på ett bra sätt komplettera andra IoT-satsningar som görs, och för att öka engagemanget bland partners och relevanta parter samt potentiella projekt. En öppen process hölls där såväl startups som industri, akademi och olika behovsägare fick ge sin bild av IoT-utvecklingen i Sverige. Man såg också ett behov av en kommunikationsstrategi för att stärka programmets förmåga att nå ut, koppla ihop aktörer och sprida resultat, kunskaper och insikter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av arbetet blev slutsatsen att samhällsnära IoT-implementationer exempelvis inom omsorg och smarta städer, var ett utrymme som skulle behöva tydligare insatser. Programmets styrelse beslutade enhälligt att de närmaste åren fokusera programmets arbete på sådana tillämpningar och problemställningar som rör samhällsnära IoT. En kommunikationsstrategi har också tagits fram och legat till grund för en stor ökning av engagemang och räckvidd i spridning av resultat.

Upplägg och genomförande

Ett strategiarbete gjordes, med stort fokus på att inkludera programparter, projektdeltagare och relevanta aktörer i ekosystemet. Baserat på det beslutsunderlag som blev resultat, fattade en enig styrelse beslut om ny inriktning och åtgärder att vidta i närtid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06512

Statistik för sidan