Strategiskt projekt Innovationstävling och omvärldsbevakning

Diarienummer 2015-05114
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 110 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen

Syfte och mål

Syftet med tävlingen var att stötta SME och forskare/entreprenörer att börja arbeta med grafeninnovationer - där målet var 10 sökande och 7 bra projekt att stödja. Syfte med omvärldsbevakning och materialguide var att öka kännedomen om grafenteknologier generellt och att nå effektmålet Strategisk vägledning.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att öka kännedomen om grafenteknologier generellt och att nå effektmålet Strategisk vägledning, vilket vi tycker att detta projekt bidragit till. I tävlingen var målet 10 sökta bidrag och 7 bra projekt vi kan stödja - där vi fick in 47 ansökningar vilket vida överträffade förväntningarna. Vi fick mycket fler uppgifter till guiden kring egenskaper för produkterna av leverantörerna än vad vi väntat oss. Dock så visar den med stor tydlighet att ett standardiseringsarbete är starkt önskvärt. Sammanfattningen är bifogad, den detaljerade guiden återfinns via webben.

Upplägg och genomförande

Av tävlingen lärde vi oss att vi bör styra upp tävlingsblanketten och instruktionerna bättre om det blir någon mer omgång i framtiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.