Strategisk utveckling av samverkan genom partnerskap

Diarienummer 2013-02463
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

De övergripande målen har till största del uppfyllts: - Att konkretisera och förtydliga UUs samverkansstrategi. - Att initialt kartlägga befintlig samverkan. - Att knyta partners till utveckling av strategin. - Att påbörja arbetet med indikatorer. Förslag till mätbara partnerskapsprogram har utvecklats. - Användandet av olika ´samverkansverktyg´ definieras i ansökan till steg 2, där ett nära samarbete med KI, Lund och Linköping beskrivs. - En vidareutvecklad ansökan till steg 2 har lämnats in.

Resultat och förväntade effekter

- Arbetet med förstudien har avsevärt breddat det interna och externa nätverket inom samverkan. Detta gäller såväl andra akademiska organisationer som näringsliv och offentliga organisationer. - En förväntad effekt är att samverkan på ledningsnivå diskuteras och planeras på ett mera koordinerat och strategiskt sätt. - Ett närmare, konkretiserat samarbete med jämförbara universitet har inletts och kommer att förstärkas. - UUs partnerskap och strategiska allianser förväntas bli mera strukturerade.

Upplägg och genomförande

Förprojektets upplägg och genomförande har i första fasen varit koncentrerat på att uppnå mest möjliga tydlighet och konkretion i UUs samverkansstrategi. Som en andra fas kan ses arbetet med att uppnå mest möjliga interna och externa förankring av strategin. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp sammansatt av personer med olika bakgrund och inriktning och har i hög grad involverat personer på ledningsnivå i universitetet. Det har även genomförts koordinerande och planerande möten med framför allt andra lärosäten, men även med representanter från externa organisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.