Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-03360sv.pdf (pdf, 346 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att skapa ökad förståelse och kunskap för digitalisering inom monteringsinstruktioner. Vidare var måler att öka företåelsen för när och lken teknologi som skall användas i vilken fas. Många olika teknologier har testats och strategier för digitalierisng har publicerats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utfört över tio case studier och publicerat tjugo konferensartiklar, journalartiklar, avhandlingar och examensarbeten.

Upplägg och genomförande

En bra blandning mellan teoretiska koncept och validering via industri gjort detta projekt framgångsrikt. Bra grupp med engagerade projektparter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2016-03360

Statistik för sidan