Strategic Research Area No.1 Modelling

Diarienummer 2013-03316
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 651 882 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - LIGHTer Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Projektets syfte var att etablera ett tvärvetenskapligt kluster inom modellering för lättvikt samt ta fram en roadmap för arbetet i etapp II. Klustret är etablerat och ansökan för start av arbetet (etapp II) lämnas in i början av november 2014.

Resultat och förväntade effekter

Målet för Strategiskt forskningsområde 1 Modellering (SFO1) är att bidra till LIGHTers övergripande mål om lättviktslösningar och tjänster men det finns också specifika mål för SFO1 angivna i ansökan. De är etableringen av klustret och formuleringen av en roadmap och de sammanfattas i ansökan till etapp II. övriga mål förväntas nås under etapp II.

Upplägg och genomförande

Upplägget för arbetet har ett unikt perspektiv genom sitt fokus på att skapa ett långsiktigt, nationellt kompetensnätverk. Dessutom är den tvärvetenskapliga mixen en viktig del för att utveckla lättviktskompetens. Processen för hur excellensforskarna valdes har dokumenterats extra noga eftersom uppbyggnaden av SFO1 har förutsättningar att bli en modell för kommande satsningar. Det har varit viktigt och lyckat att ha många workshops med diskussioner och presentationer i uppbyggnadsfasen.

Externa länkar

LIGHTers hemsida för alla dess aktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.