Strategic Research Area No.1 Modelling

Reference number 2013-03316
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 2 651 882
Project duration October 2013 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att etablera ett tvärvetenskapligt kluster inom modellering för lättvikt samt ta fram en roadmap för arbetet i etapp II. Klustret är etablerat och ansökan för start av arbetet (etapp II) lämnas in i början av november 2014.

Results and expected effects

Målet för Strategiskt forskningsområde 1 Modellering (SFO1) är att bidra till LIGHTers övergripande mål om lättviktslösningar och tjänster men det finns också specifika mål för SFO1 angivna i ansökan. De är etableringen av klustret och formuleringen av en roadmap och de sammanfattas i ansökan till etapp II. övriga mål förväntas nås under etapp II.

Approach and implementation

Upplägget för arbetet har ett unikt perspektiv genom sitt fokus på att skapa ett långsiktigt, nationellt kompetensnätverk. Dessutom är den tvärvetenskapliga mixen en viktig del för att utveckla lättviktskompetens. Processen för hur excellensforskarna valdes har dokumenterats extra noga eftersom uppbyggnaden av SFO1 har förutsättningar att bli en modell för kommande satsningar. Det har varit viktigt och lyckat att ha många workshops med diskussioner och presentationer i uppbyggnadsfasen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.