Strategiarbete över konjunkturcykler för förbättrad kompetensförsörjning: en proaktiv modell

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - november 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03032

Statistik för sidan