Strategising over business cycles to enhance competence development: a proactive model to managing c

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration November 2009 - November 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03032

Page statistics