Strategi för utvidgning av projektmäklarnätverk

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att vidareutveckla ProcessITs strategi för internationalisering, främst med avseende på parter i tillväxtregioner utanför Europa. Genom projektets modell för ett ´internationellt vidgat nätverk av virtuella ProcessIT-noder med dedikerade projektmäklare´ har ProcessIT kunnat välja väg och lägga fast en strategi för sitt internationaliseringsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet avsåg att leverera en vidareutvecklad strategi för ProcessITs fortsatta internationalisering, men också etablera nya noder i ProcessITs nätverk av projektmäklare i Brasilien och Australien. Projektet har bidragit till en ny strategi hos ProcessIT , och genom de samarbeten som etablerats i Brasilien inom massa och papper och cleantech, har även fått dessa noder att fungera. Pga förseningar med Australien har den nod som där etablerats inte riktigt kunnat testas. Detta ska ske under ht2015 (utanför projektet), med förhoppning om fungerande samverkan även i där.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts utifrån en initialt skisserad strategi, vilken sedan prövats genom projektmöten och konkreta samarbetsaktiviteter inför och under besöksresor. Med det engagemang som skapats bland projektaktörer, både i Sverige och i tillväxtregionerna, bedömer vi utfallet som starkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02431

Statistik för sidan