Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategi för hantering av immateriella tillgångar hos ArgusEye AB

Diarienummer
Koordinator ArgusEye AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att identifiera och analysera immateriella tillgångar hos ArgusEye AB och ta fram en strategisk plan för hur dessa ska hanteras. Projektet har genomförts helt enligt den plan som beskrevs i ansökan och de uppsatta målen har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett antal dokument som beskriver bolagets aktuella immateriella tillgångar samt en strategi kring hur dessa ska behandlas med avseende på bolagets nuvarande affärsplan och affärsområden. Informationen som genererats genom projektet kommer vara väldigt värdefullt för bolagets fortsatta kommersialiseringsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med konsultfirman Bergenstråhle & Partners och delades upp i tre olika delar. A) Identifiering och analys av immateriella tillgångar B) Omvärldsanalys C) Framtagande av IP-strategi Varje projektdel har resulterat i en delrapport som noggrant diskuterats tillsammans med ledningen för ArgusEye.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2019

Diarienummer 2019-02187

Statistik för sidan