Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

SMF UPSC: Storskalig produktion av embryogena grancellkulturer i automatiserade bioreaktorer

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Senast uppdaterad 28 oktober 2017

Diarienummer 2017-03711

Statistik för sidan