Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 910 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI