Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 910 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2008-04090eng.pdf(pdf, 416 kB) (In English)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04090

Statistik för sidan