Stödjande av lokal SME tillväxt genom exponering av innovation på den större svenska marknaden

Diarienummer 2013-05160
Koordinator SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) - Serendipity Innovations AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med förberedelsesprojektet var att ta fram ett koncept och en innovationsprocess för att främja innovation bland småproducenter av livsmedel. Projektet har lyckats ta fram, testa och anpassa en process, samt identifiera en tydlig målgrupp med behov av innovation.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter av mötesprojektet kommer först att bli infriade som del av genomförande. Dermot bedömer vi potentialen till stor, givet mycket positiva diskussioner med entreprenörer och behovsidentifierare. Projektet har lyckats ta fram säljmaterial och projektkontrakt.

Upplägg och genomförande

Förberedelsesprojektet har blivit genomförd under december och januari i samarbete med relevante entreprenörer och behovsidentifierare. Parterna har itererat genom olika variationer på konceptet, och bidragit till ett värdefull erbjudande. Säljmaterial och projektkontrakt har blivit framtaget, och testad på 10 entreprenörer. Processen bedöms att vara lyckad, då den tidligt identifierade problem med originaltesen, och hann inkorporera feedback från aktörer för att erbjuda ett optimalt koncept.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.