Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stöd till Vinnväxts processledare kring följeforskning

Diarienummer
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 666 800 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 15 mars 2022

Diarienummer 2008-02086

Statistik för sidan