Stöd till Vinnväxts processledare kring följeforskning

Diarienummer 2008-02086
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 666 800 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2009
Status Avslutat