Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Stöd till Vinnväxts processledare kring följeforskning

Diarienummer
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 666 800 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02086

Statistik för sidan