Support to Vinnväxt process leaders on evaluation and research

Reference number
Coordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Funding from Vinnova SEK 666 800
Project duration April 2008 - December 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-02086

Page statistics