Stockholms Matbank

Diarienummer 2016-01993
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION - Matcentralen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en säker och effektiv modell för en central matbank i Stockholm. Genom utveckling av avtal, rutiner och riktlinjer finns det i dag metoder för säker livsmedelshantering med fokus på spårbarhet och obruten kylkedja på lager och i transport. Det har utvecklats en prototyp för ett digitalt spårbarhetssystem. Matbanken är organiserat inom verksamhetsområdet Matcentralen och består av en verksamhetsledare och en chaufför. Utvecklingen av finansieringsmodell kommer pågå under 2017.

Resultat och förväntade effekter

Matbanken hämtar överskottslivsmedel i nätbutik, hos grossister och producenter samt i livsmedelsbutik och får donationer levererat direkt till centrallagret. Effekterna av matleveranser från Matbanken till sociala verksamheter är: besparingar, förbättrad kvalitet och större variation på maten som serveras samt tidsbesparingar. Vid utgången av 16 redistribuerar matbanken 1,5 ton livsmedel per vecka och har en deltagare i arbetsträning.

Upplägg och genomförande

Modellen för en central matbank har utvecklats i dialog med projektets huvudintressenter och studiebesök i DK och NO, workshops och avstämningsmöten med donatorer och mottagare, utbildning av mottagare, kompetensstöd från konsult och livsmedelsföretag samt dagliga avstämningar med donatorer och mottagare. En transportpilot har genomförts maj till september och test av logistik med centrallager har påbörjats i september och pågår. Företaget Adore You gjort en prototyp för digitalt registreringsverktyg pro bono vilket har minskat SSMs egna upparbetade kostnader med 48 000.

Externa länkar

Hemsida för företag som vill donera livsmedel till Stockholms Stadsmission

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.