Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

StiRoLight - Friction Stir Welding with Robot for Light Weight Vehicle Design

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 6 330 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00968_publikrapport_SV.pdf (pdf, 502 kB)

Syfte och mål

Att reducera vikten i fordon är centralt för att minska trafikens negativa miljöpåverkan. Friktionsomrörningssvetsning (FSW) är en metod för sammanfogning av material som dels möjliggör kombinationer av lättviktsmaterial och dels kan skapa kontinuerliga fogar, vilket i sin tur kan reducera vikten i konstruktioner. FSW-tekniken använder idag dyrbara specialbyggda maskiner, som producerar geometriskt enkla, men tillförlitliga, svetsfogar. Införandet av robotiserad FSW möjliggör ökad flexibilitet, som också är lämplig för massproduktion av mer komplexa geometrier än idag. Detta projekt kommer att inrikta sig på några av de största hindren för införandet av FSW som en flexibel process inom fordonsproduktion. En stor del av projektet innebär att utveckla kunskap om möjligheter och begränsningar vid användandet av robotiserad FSW.

Resultat och förväntade effekter

De tekniska och vetenskapliga målen är: - att introducera robotiserad FSW i svensk fordonsindustri - att utveckla processen mot mer komplexa foggeometrier - att utveckla konstruktionsmetoder för att utnyttja fördelarna med FSW-fogar - en licentiatexamen inom robotiserad FSW - en demonstrator i form av en robotiserad FSW-cell

Upplägg och genomförande

Metodiken utgår ifrån utvalda fordonskonstruktionsfall från två av projektdeltagarna, Volvo AB och Saab Automobile AB. Kunskap om nuläget inom teknikområdet tillhandahålls av ESAB AB och ABB. Högskolan Väst ansvarar för forskningsarbetet vilket utförs på Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00968

Statistik för sidan