Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stirlingsolmottagare

Diarienummer
Koordinator Azelio AB
Bidrag från Vinnova 2 628 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet handlade om att tillämpa kunskaper om nya metaller, utveckling av nya metoder för att förbättra effektiviteten, höja temperatur och livslängd, samt för att ha en jämnare temperaturfördelning på solmotagaren i Stirlingmotorn. Projektets angreppssätt har varit från forskning vid KTH, analyser och testning av Azelio samt konstruktion och produktion vid Brogren Industries. Målet med projektet har visat sig vara möjlig att nås genom: 1.Materialbyte på receiver 2.Belägga kavitet och solreceiver 3.Ny typ av värmeväxlare (solfångare) där arbetsgasen omsluts av flytande natrium

Långsiktiga effekter som förväntas

Analyser visade att valt material för ny receiver inte hade tillräcklig styrka vid önskad temperatur samt svetssvårigheter, varför projektet omformulerades. Tester vid KTH visade att värmeförlusten minskas några procent när rätt val görs av beläggning och form av kavitet. Den nya värmeväxlarens rör är omslutna av flytande natrium, vilket ger bättre och jämnare värmeutbyte med motorns arbetsgas. Brogrens utförde utvecklingsarbete i lasersvetsning och tillverkade hårdvaran. Denna integrerades in i en ombyggd solmotor och de experimentella testerna utfördes av Azelio.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan mellan Kungliga Tekniska Högskola, Azelio AB (f.d. Cleanergy) och Brogrens. Projektledningen och sammanhållningen har utförts av Azelio. De analytiska och experimentella testerna i KTH utfördes av doktoranden Jorge Garrido och sattes upp med hjälp av servicetekniker. Design och konstruktion av den nya värmeväxlare har gjorts av Azelio. Produktion och framtagande av nya lasermetoder utfördes av Brogrens. Slutligen gjordes ombyggnad av solmotorn och integreringen av den nya värmeväxlaren samt testning på Azelio.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02836

Statistik för sidan