Stirlingsolmottagare

Diarienummer 2016-02836
Koordinator CLEANERGY AB
Bidrag från Vinnova 2 628 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - FoU-projekt med sikte mot marknaden

Syfte och mål

Projektets syftar till att skapa en ny effektivare solmottagare för en Stirlingmotordriven CSP-anläggning. Genom att tillämpa nya metalliska material skall effektivitet, tillgänglighet samt egenskaper vid höga driftstemperaturer såsom brottstyrka, högtemperaturkorrosion och krypning förbättras. Målet är att nå en sol-el verkningsgrad på 35% samt en komponentlivslängd motsvarande ekonomiska livslängden om 25 år.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är en ny konstruktion för en högtemperaturtålig solmottagare samt en nyutvecklad metod för effektiv tillverkning av denna. Resultatmålen är en sol - elverkningsgrad på 35%, komponentlivslängd på systemets hela ekonomiska livslängd 25 år vilket resulterar i en kostnadsnivå som konkurrerar med PV. Med en konkurrenskraftig kostnadsnivå på genererad elkraft förväntas Stirlingbaserad CSP ta en betydande marknadsandel av världens elproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets upplägg är att genom samarbete i en värdekedja från forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan och Sandvik Heating Technology AB, tillverkning vid Sandvik Heating Technology och TPC Components AB, sammanfogning vid Brogren Industries AB och slutanvändning i Cleanergy ABs Stirling solmottagare skapa världens högsta verkningsgrad inom Stirlingbaserad CSP. Projektet innehåller fem aktiviteter, 1) Projektsamordning, 2) Konstruktion av högtemperatursolmottagare, 3) Komponentframställning, 4) Montering och 5) Experimentell testning i sollaboratorium.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.