Stereokamera i aktiva säkerhetssystem

Diarienummer
Koordinator Autoliv Electronics Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 11 783 400 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-00078sv.pdf (pdf, 401 kB)

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Diarienummer 2009-00078

Statistik för sidan