Stereokamera i aktiva säkerhetssystem

Diarienummer
Koordinator Autoliv Electronics Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 11 783 400 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI