Statorström översampling: förbättrad tillförlitlighet och verkningsgrad i varvtalsreglerade elmaskiner

Diarienummer 2015-06559
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 160 750 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Den ursprungliga tidsplanen för litteraturanalys ökade till följd av den oväntat ökad mängd senaste publikationer, vilket är ett gott tecken på ökad forskningsintresse i statorström översampling. Medvetenhet av ämnet höjdes genom att genomföra ett seminarium till studenterna. Vissa simulering och några grundläggande mätningar utfördes, vilka visar vissa resultat och belyser behovet av ytterligare insatser för att förstå i synnerhet icke-triviala järnförlustfenomen i elmaskiner. En hårdvarugenomförbarhetsanalys baserad på nuvarande teknologi nåddes också.

Resultat och förväntade effekter

Den analysen av algoritmer som använder statorström översampling och tekniska/praktiska krav lett till den partiella definition av ett nytt Ph.D. projekt inom ´digitalisering av elkraft´. Finansieringen godkändes och den studenten inleds 1 november 2016. Samtidigt var Vinnovas rörlighet projektledaren beviljats en ´affilierad fakultet´ position på KTH och kommer att fungera som bihandledare av doktorand kandidaten. Tyvärr, en KTH medlem i projektet lämnade för ett nytt jobb i Storbritannien. Sammantaget har dock effekterna av rörlighet varit riktigt positiv.

Upplägg och genomförande

Struktur och organisation av projektet möjliggjort en bra genomförande av rörlighet. Båda parter lämnade frihet att utföra analysen genom att utnyttja tillgängliga resurser, antingen för teoretiska diskussioner eller experimentella tester. Eftersom ämnet var ny för båda parter, den tremånaders rörligheten syftade till att skapa skäl för ytterligare aktiviteter i området. Eventuella framtida samarbeten kan överväga rörligheter i befintliga projekt inom detta område, särskilt kopplad till det nystartade Ph.D. projekt, som syftar till att ytterligare undersöka ämnet.

Externa länkar

Ph.D. projektet som syftar att använda statorström översampling. Det skapades inom rörlighet och inleds 1 nov. 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.