Start-Up Stockholm - Konceptutveckling och förberedelse av Start-Up Stockholm 2.0.

Diarienummer 2013-05357
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLMS NYFÖRETAGARCENTRUM, SNC - Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ytterligare professionalisera rådgivningsverksamheten, säkra dess framtida existens och skapa förutsättningar att kunna erbjuda motsvarande rådgivning på andra lämpliga regionala marknader genom att: - utveckla konceptet - skapa förutsättningar för en spridning av konceptet - säkra en långsiktig finansiering Arbetet med att utveckla konceptet har fallit väl ut. Förutsättningar för spridning av konceptet finns, men först måste en långsiktig finansering säkras.

Resultat och förväntade effekter

Projektet möjliggjorde framtagandet av ett nytt bokningssystem som är anpassat till verksamheten och de stora kundvolymer som hanteras årligen. Projektet har gett organisationen bra underlag att arbeta vidare med inför en eventuell kommande expansion. Genom arbetet med att försöka säkra en långsiktig finansiering har slutsatsen dragits att en offentlig basfinansiering krävs för att kunna attrahera privata partners. Vi har dock förhoppningar om att vi ska lyckas med att säkra en långsiktig finansiering under de närmsta åren.

Upplägg och genomförande

De delar av projektet som varit framgångsrika är de som inte varit beroende av externa faktorer, som att utveckla verksamheten och implementera nya verktyg. Att säkra en långsiktig finansiering är beroende av externa faktorer. När vi påbörjade projektet trodde vi att vi hade goda förutsättningar att attrahera privata partners, det visade sig dock vara avgörande att ha en säkrad offentlig basfinansiering.

Externa länkar

http://www.startupstockholm.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.