Standardlösningen för Virtual Reality

Diarienummer 2015-03988
Koordinator GLEECHI AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att testa företagets tekniska lösning och affärsmodell mot virtual reality, med fokus på hur internationell framgång ska erhållas. Projektet har varit lyckat och samtliga mål har uppnåtts. Ett stort antal kunder i segmentet har intervjuats och man har fått en god förståelse för marknaden. Det har bekräftats finnas ett behov på marknaden för tekniken och man har identifierat en relevant affärsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av projektet var att ta fram och verifiera en affärsmodell för virtual reality-marknaden samt att få minst en kundrelation med intention att påbörja ett samarbetsprojekt. Båda dessa resultat har uppnåtts. Man har definierat en affärsmodell som har testats mot kunder i segmentet. Vidare har man etablerat ett antal kundrelationer och man har ambition att påbörja ett kommersiellt projekt med en av dessa kunder under hösten.

Upplägg och genomförande

Fokus under projektet har varit på att träffa kunder och industriexperter inom virtual reality. Företaget har fått möjlighet att tala på en rad internationella konferenser inom virtual reality, där man på ett effektivt kunnat möta kunder och industriexperter med intresse i tekniken. Via denna kanal har man lyckats etablera ett antal relevanta kundrelationer. Vidare har man genomfört ett antal intervjuer via Skype med utvalda potentiella kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.